Tjen penger til ditt formål med dugnad

Tjen penger til ditt formål med dugnad

Vil du tjene penger til et felles formål, da kan dugnad være en god mulighet. Dugnad er vanligvis frivillig og ulønnet arbeid som utføres i fellesskap som gruppe, og som har betydning for enten dette fellesskapet eller en enkeltperson. Det vil si at fotballaget, skoleklassen eller lignende kan gå sammen om å utføre frivillig arbeid og tjene penger til den neste turneringen, reisen eller en annen opplevelse. 

En måte å gjøre dette på er gjennom norskdugnad.no. Her kan man som lag, klasse, forening eller lignende bestille produkter, og så kan man selge de videre og tjene penger på det. Siden tilbyr f.eks. tørkepapir eller toalettpapir, som dere bestiller på nett og så i fellesskap selger til venner, bekjente eller fremmede til en høyere pris. På norskdugnad.no får du et forslag til salgsprisen, og du får en veiledning i hele prosessen slik at du er forberedt på hvordan det skal fungere i praksis. Det finnes i prinisippet to måter å gjøre det på. Du kan enten bestille produktene først, og så selge de videre. Eller du kan selge de på forhånd, og så etterfølgende bestille det solgte antallet. I begge tilfeller betaler du til slutt. Det er nemlig viktig for norskdugnad.no at det er en trygg og enkel måte å tjene penger på.

På forhånd bør dere alltid ha en idé om hva det endelige målet er. Om det er en klassetur, en treningsleir eller noe helt annet, hvor mye penger dere trenger, og hvor lang tid dere har til å samle det. På den måten blir hele innsamlingen mer strukturert. På siden kan du bruke kalkulatoren for å regne ut hvor mye du trenger å selge hvor å nå ditt mål. Gjennom hele prosessen får deres kostnadsfri, personlig service slik at dere får den riktige bestillingen, og blir hjulpet i gang på den best mulige måten.

På nettsiden kan dere også få tips til hvordan man best selger produktene. Det er snakk om populære og anvendelige produkter som er enkle å selge, og samtidig er det viktig å understreke for kjøperen at pengene går til et godt formål. Det er selvfølgelig også viktig å bruke sine kontakter, og mange salg går typisk til venner, familie, kolleger og andre bekjente. Besøk norskdugnad.no for å lese mye mer om konseptet, og for å bli klokere på om dette er den riktige løsningen for dere, så dere kan få råd til det dere drømmer om!